Arbeidsrecht: reorganisatie
Juridisch advies voor werkgevers en werknemers

Soms is het nodig dat er in een bedrijf of orgainsatie een reorganisatie plaatsvindt. Dat brengt voor zowel werkgevers als werknemers veel onzekerheden met zich mee. Er kan een sociaal plan worden opgesteld waarbij vele partijen zijn betrokken, zoals vakbonden en de ondernemingsraad. Advies en de juiste begeleiding zijn daarbij onmisbaar. Laat u adviseren over de regels die gelden bij het ontslag van een groep werknemers. Bent u zo'n werknemer? U kunt niet zonder juridisch advies in een dergelijke complexe situatie. 

Reorganisatie organiseren


Een bedrijf reorganiseren om bedrijfseconomische redenen is een proces dat gevolgen heeft voor werkgever en werknemers. Wellicht wil de  werkgever de arbeidsovereenkomst met een aantal  werknemers beĆ«indigen. Misschien staat uw baan op de tocht. Wat kunt u als werkgever doen om uw onderneming na reorganisatie weer gezond voort te zetten? Als werknemer wilt u weten wat er met uw baan gebeurt en hoe u uw belangen zo goed mogelijk kunt (laten) behartigen. Omtrent de regels van het arbeidsrecht bij reorganisatie kunt u zich het beste laten adviseren door een ervaren arbeidsrechtjurist.


NEEM CONTACT OP VOOR JURIDISCH ADVIES