CONTRACTEN VOOR UW BEDRIJF

Zaken doen met goede contracten: laat ze door ons maken
Deskundig advies gebaseerd op jarenlange ervaring
Maak geen onnodige kosten

Contracten

Contracten zijn niet weg te denken uit het moderne zakenverkeer. Hoewel een mondelinge overeenkomst net zo geldig is als een schriftelijke, verdient het aanbeveling om afspraken schriftelijk vast te leggen. Dat schept duidelijkheid voor partijen en kan dienen als bewijsmiddel als er een verschil van mening over de afspraken ontstaat.

Er zijn vele soorten contracten. Een paar veel voorkomende zijn: 

• Overeenkomst van opdracht

• Koopovereenkomst 

• Huurovereenkomst

• Distributie-overeenkomst

• Arbeidsovereenkomst

Veelal worden overeenkomsten gecombineerd met algemene voorwaarden. De specifieke afspraken worden in een contract geregeld, voor het overige gelden de algemene voorwaarden. Wilt u meer weten? Neem contact op voor juridisch advies