Vaststellingsovereenkomst: juridisch advies werkgever of werknemer(s)

• Snel uit elkaar
• Regel het goed
• Deskundig advies van specialist arbeidsrecht: recht op ww werknemer, transitievergoeding, afwikkeling arbeidsovereenkomst 


Financieel gunstige regeling voor werknemers

Vaststellingsovereenkomst

Er zijn verschillende manieren waarop een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer kan eindigen. Behalve door middel van procedures bij het UWV of de Kantonrechter, is het ook mogelijk een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Partijen hoeven dan geen procedure te voeren, maar maken samen een beëindigingsovereenkomst, vaststellingsovereenkomst genoemd, waarin ze de beëindiging van de arbeidsovereenkomst regelen. 

 


De werkgever is dan doorgaans een transitievergoeding aan de vertrekkende werknemer verschuldigd.


Hoewel er dus geen instanties te pas komen aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door middel van een vaststellingsovereenkomst is het wel verstandig om de overeenkomst zo op te stellen dat de werknemer zijn recht op WW na het einde van de arbeidsovereenkomst niet verspeelt. 

Neem contact op voor juridisch advies