JURIDISCHE SCAN VOOR UW BEDRIJF

Of u nu een onderneming wilt starten of al jarenlang onderneemt, van tijd tot tijd is het verstandig om uw bedrijf te laten doorlichten door een ervaren jurist. Hiermee voorkomt u veel problemen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u advies nodig hebt over een of meer specifieke onderwerpen. Waar moet u op letten?


De zin en onzin van alle e-mails over privacy

Bent u al een beetje bekomen van alle e-mails, artikelen en praatjes over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)? Nog even kort, waarom veel van de mailtjes die u hebt ontvangen pure onzin zijn. Het is helemaal niet nodig om lezers van een nieuwsbrief erop te wijzen dat ze op een mailinglist staan. Er zijn twee redenen waarom u mensen een mail met nieuws of aanbiedingen mag zenden: omdat ze er toestemming voor hebben gegeven of omdat ze klant zijn en ze producten of diensten hebben afgenomen die gerelateerd zijn aan wat u nu aanbiedt. In de meeste gevallen is er dus niets aan de hand. Slechts als u met een nieuw adressenbestand aan de gang gaat en random nieuwe klanten probeert te werven, bent u in overtreding. Dan hebt u expliciete toestemming nodig.

We hebben een privacyverklaring, ja duh .... 

De privacyverklaring komt niet ineens uit de hoge hoed van de Europese Unie. De informatieplicht bestond al lang. Ook voor de AVG hadden we in Nederland een privacywet: de Wet bescherming persoonsgegevens. De meeste bedrijven hadden dan ook al zo'n verklaring. Mogelijk moesten die verklaringen hier en daar opgefrist worden, maar het was beslist niet nodig om daar en masse mailtjes over te versturen. Personen die al weten dat er gegevens over hen verwerkt worden hoeven niet ineens actief geinformeerd te worden. Het was wellicht prettiger geweest als al die bedrijven u niet hadden overspoeld met deze e-mails en bij hun volgende nieuwsbrief of e-mail onderaan in kleine letters zonder uitroeptekens hadden vermeld dat zij een privacyverklaring hebben en waar die te vinden is.

What's new?  

Wat moet uw bedrijf dan wel doen aan privacy? In plaats van lukraak wat e-mails rond te sturen en een tekstje te copy-pasten op uw website, doet u er verstandiger aan om na te gaan wat er nu werkelijk van u gevraagd wordt met de nieuwe AVG. Deze verordenning, die in heel Europa geldt, is van kracht geworden om u bewust te maken van het feit dat u gegevens over personen verwerkt. U dient zich te realiseren dat u daar zorgvuldig mee om moet gaan. Niet alleen u, maar ook uw medewerkers moeten dat. Daarom moet u weten waar, waarom en op welke manier u gegevens verwerkt. Hoelang bewaart u gegevens over personen? Hoe zit het met het opslaan van gegevens op laptops of smartphones? Sla zo min mogelijk gegevens op, bewaar ze zo kort mogelijk en ga er zo zorgvuldig mogelijk mee om. Richt systemen zo in dat ze beveiligd zijn. Sluit verwerkingsovereenkomsten met externe partijen die gegevens van personen namens u verwerken zoals een externe salarisadministratie.

Nieuw zijn de hoge boetes die in de AVG zijn opgenomen. De Autoriteit Persoosgegevens is de instantie de het naleven van de AVG gaat controleren. Zij heeft de bevoegdheid om aanwijzingen te geven en naleving te vorderen door middel van een dwangsom. Uiteindelijk kunnen er ook (forse) boetes worden opgelegd. 

Uw privacydossier 

Als u uw zaakjes goed op orde wilt hebben, kunnen wij u helpen met uw privacy-dossier. We maken een aantal documenten die u in uw bedrijf kunt gebruiken: privacybeleid, privacyverklaring, protocol datalekken, verwerkigsregister, verwerkingsovereenkomsten en beleid mobiele bedrijfsmiddelen.

Als u alles in een keer goed geregeld wilt hebben, maken wij een passend privaydossier. Een zorg minder. Neem contact op


Als u wilt weten of uw zaak kans van slagen heeft, als u een kennismakingsgesprek wilt omdat u een huisjurist nodig hebt of als u meer informatie over onze tarieven wilt krijgen, vul dan het formulier in:

Mastenbroek juridisch adviesTel: 31-(0)20-4040430
Mob: 31-(0)6-14742709

E-mail: jurad@mrmastenbroek.nl

Pruimenlaan 102
1185 RZ Amstelveen

KvK 34109864