JURIDISCHE SCAN VOOR UW BEDRIJF

Of u nu een onderneming wilt starten of al jarenlang onderneemt, van tijd tot tijd is het verstandig om uw bedrijf te laten doorlichten door een ervaren jurist. Hiermee voorkomt u veel problemen. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u advies nodig hebt over een of meer specifieke onderwerpen. Waar moet u op letten?

Algemene voorwaarden

Waarom is het verstandig om algemene voorwaarden te hanteren?

• Duidelijkheid: het is direct duidelijk welke rechten en plichten u en uw klant hebben.

• Tijdsbesparing: de zogenaamde 'kleine lettertjes' besparen u een hoop tijd. U hoeft geen lange contracten met uw klanten te maken.

• Algemene voorwaarden kunnen de risico's die u als ondernemer loopt verkleinen.

• U kunt veel zaken in algemene voorwaarden regelen: betalingstermijnen, aansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom, garantie.

Waar moet u op letten?: 

• Bij het hanteren van algemene voorwaarden maakt het verschil of uw wederpartij een consument of een professionele partij is. Voor consumentenvoorwaarden gelden een zwarte en grijze lijst. Deze lijsten bevatten voorwaarden die u (beter) niet kunt gebruiken omdat u het risico loopt dat ze niet geldig verklaard worden.

• Van belang is ook dat u de algemene voorwaarden aan uw wederpartij ter hand stelt en wel op de juiste manier. Anders loopt u wederom het risico dat ze niet gelden.


Neem contact op


Als u wilt weten of uw zaak kans van slagen heeft, als u een kennismakingsgesprek wilt omdat u een huisjurist nodig hebt of als u meer informatie over onze tarieven wilt krijgen, vul dan het formulier in: